DAMRC

DAMRC

damrc

DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter, der primært arbejder med optimering af processer i fremstillingsindustrien. Vi er funderet som en forening – skabt af industrien; for industrien. Vi forsker i nye teknologier og nye fremstillingsprocesser, identificerer dem og gør dem industrinære, hvorefter vi implementerer dem i industrien. I første omgang med henblik på at optimere processerne i fremstillingsindustrien med lavere omkostninger til følge og deraf følgende større konkurrencekraft.